Org nr. 932 809 664

Vår visjon

I Sabaidee-Norway ser vi en fremtid der nordmenn i Thailand får all støtte og informasjon de trenger for å oppleve et rikt og oppfylt liv i “Smilets Land”. Vi streber etter å være den foretrukne kilden til informasjon og støtte for nordmenn i Thailand, og en stemme som kjemper for medlemmenes rettigheter og interesser.

Vi tror på kraften av fellesskap og ser for oss en verden der nordmenn som bor i Thailand føler seg forstått, støttet og forbundet. Ved å skape et sterkt og inkluderende fellesskap, ønsker vi å bidra til at nordmenn kan få mest mulig ut av sitt opphold i Thailand.

Vår visjon strekker seg utover å være bare en informasjonskilde. Vi ønsker å være en plattform for samhandling, samarbeid og vennskap. Vi ser for oss å arrangere regelmessige sosiale samlinger og arrangementer, og å støtte initiativer som fremmer sosialt samvær og forståelse mellom nordmenn og det thailandske samfunnet.

Vi ser for oss en tid der vår evne til å være en konstruktiv samtalepartner for nordmenn i Thailand styrkes. Vi har en dyp forpliktelse til å arbeide for å forbedre hverdagen for alle medlemmene i vår forening.

Samtidig er det å lytte til våre medlemmer og tilpasse oss deres behov en grunnleggende del av vår visjon. Vi tror at ved å forstå og imøtekomme våre medlemmers behov, kan vi fortsette vår vekst og forbedring av tjenestene vi tilbyr.

Sabaidee-Norway’s visjon er drevet av håp, engasjement og troen på en lysere morgendag. Vi inviterer deg til å bli en del av dette fellesskapet, bidra med dine egne erfaringer og ideer, og hjelpe oss å realisere den fremtiden vi alle streber etter å oppnå.

"Livet er en uendelig serie av utfordringer, og det er i sammenknytningen av hjerter og sinn, i fellesskapets varme favn, at vi finner nøkkelen til å løse de gåtene som hverdagen kaster mot oss."