Org nr. 932 809 664

Skatt

For å kunne lese dette innholdet du være “registrert betalende medlem” i foreningen Sabaidee-Norway.

Når du er blitt medlem så får du et brukernavn av oss. Klikk på menyvalget “logg inn” i menyen over.

I utgangspunktet så må du selv opprette et passord. Det gjør du ved å klikke på “Glemt passordet ditt?” i innloggingsboksen.

Skattereglene nordmenn bør kjenne til når de flytter til Thailand

En annen viktig oppgave for oss vil være å bistå med rådgivning og informasjon om regler og plikt for beskatning i “Smilets Land”. Thailand har sine egne skatteregler og skatteavtale som regulerer og påvirker utfallet for nordmenn som bor og jobber i landet. Det kan være utfordrende å navigere i disse reglene og sørge for at man oppfyller sine forpliktelser. Vi vil være tilgjengelige for å gi råd og veiledning om skattereglene i Thailand, og kan også hjelpe til med å finne regnskapsførere eller andre spesialister hvis det er nødvendig.

Nordmenn som planlegger å flytte til Thailand for fast opphold eller langtidsopphold bør være oppmerksomme på skattereglene som gjelder i landet. Ifølge en artikkel om skatt for nordmenn i Thailand er det to hovedregler som må tas i betraktning. Først og fremst, dersom man oppholder seg i Thailand i mer enn 12 måneder sammenhengende i et kalenderår, eller mer enn 6 måneders fravær per år regnet over 24 måneder, faller man automatisk ut av Folketrygden. For å beholde medlemskapet må man derfor søke om medlemskap i NAV Utland og betale en avgift på 2,3% av brutto pensjon. Den totale kostnaden vil dermed bli 5,1% + 2,3%, som utgjør 7,4% av brutto pensjon.

Det andre aspektet som må tas i betraktning er at dersom man oppholder seg i Thailand i mer enn 183 dager per kalenderår, blir man automatisk skattepliktig til Thailand i henhold til thailandsk skattelov og skatteavtalen mellom Norge og Thailand. Det er viktig å merke seg at dersom man melder skattepliktig utflytting, vil man bli pålagt en kildeskatt på 15% + 7,4% avgift til folketrygden. Derfor bør man kun melde adresseforandring til Thailand og ikke melde skattepliktig utflytting. Man vil da bli skattepliktig til både Thailand og Norge, men kun skatte til Thailand av det beløpet man overfører hvert år. Dette beløpet vil bli fratrukket pensjonen i norsk selvangivelse, slik at man kun skatter til Norge for det beløpet man ikke har overført. Dette resulterer i en vesentlig lavere total skatt sammenlignet med kildeskatt.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom man melder skattepliktig utflytting, er det direkte feil å tro at man kun er skattepliktig til Norge i utflyttingsåret + 3 år, slik den norske skatteetaten har informert om. Derfor er det viktig å være nøye med å følge skattereglene som gjelder i Thailand for å unngå eventuelle feil eller misforståelser.

Dersom man trenger ytterligere informasjon eller hjelp med skatt, norsk og/eller thailandsk selvangivelse, kan man kontakte Sabaidee Norway for assistanse. Det er viktig å forstå skattereglene før man flytter til Thailand, slik at man unngår eventuelle skattefeil eller misforståelser som kan resultere i unødvendige utgifter.

Vi vil på sikt utvide informasjon om skatt. Fortsettelse følger i nær framtid…

Skatteeksempel Scenario(er):

Betaling av skatt til Thailand!

Nødvendige dokumenter:

 1. Pass: Bevis på opphold i Thailand for minst 180 dager i kalenderåret.
 2. Certificate of Residence: Dette dokumentet kan skaffes fra immigrasjonskontoret.
 3. Utskrift fra banken for hele året: Merk av det som er skattepliktig og summer totalen. Dette forenkler prosessen for skattefunksjonæren.
 4. Tax ID-nummer: Dette blir tildelt av Revenue Office, og du beholder samme ID-nummer over tid.

Skattebetaling Prosess:

 1. Tidspunkt for betaling: Skatten for 2023 betales i januar 2024. Betalingsfristen er siste dagen i mars.
 2. Betalingsted: Betal skatten på ditt lokale Revenue Office, hvor du vil motta en kvittering for betalt beløp.
 3. Eksempel på prosedyre:
  • I mitt tilfelle betaler jeg først ved Revenue Office i Jomtien.
  • Deretter reiser jeg til Revenue Office i Chonburi (referert til som “Fylkes” Revenue Office).

Viktige dokumenter fra “Fylkes” Revenue Office:

 1. Income Tax Payment certificate (R.O.21)
 2. Certificate of residence (R.O.22)

Vedlegg til selvangivelse i Norge:

 • De to ovennevnte dokumentene, Income Tax Payment certificate (R.O.21) og Certificate of residence (R.O.22), som du mottar fra “Fylkes” Revenue Office, skal vedlegges din norske selvangivelse når den sendes inn.

Ressurser:

Excel-regneark for behandling av skatt med mer

Et særdeles godt gjennomført regneark hvor du får både norsk og thai selvangivelse i et oversiktlig oppsett (NB! Dette er en ekstern ressurs som ikke har noen tilknytning til Sabaidee Norway).

Medlemsmøte "Skatt" v/ John Thoresen

Velkommen til medlemsmøte med emnet “Skatt” den 18 januar 2024. Vi vedlegger alle dokumentene som skal brukes under her og de som ønsker det kan skrive dem ut ved å klikke på de respektive filene (Klikk på navnet). Alle dokumentene er i det universelle pdf-formatet som enhver kan åpne.