Org nr. 932 809 664

SABAIDEE NORWAY – REFERAT I FRA VÅRT SOSIALE TREFF TORSDAG DEN 29 FEBRUAR

For å kunne lese dette innholdet du være “registrert betalende medlem” i foreningen Sabaidee-Norway.

Når du er blitt medlem så får du et brukernavn av oss. Klikk på menyvalget “logg inn” i menyen over.

I utgangspunktet så må du selv opprette et passord (hvis du ikke har et i fra før). Det gjør du ved å klikke på “Glemt passordet ditt?” i innloggingsboksen.

Referent: Atle Mellingsæter

Det var 24 fremmøte denne torsdagen.

John åpnet møtet uten noen spesiell dagsorden .

Det ble igangsatt en diskusjon på dagens treff rundt dette med medlemsskap i Folketrygden, da særskilt hva som er gjeldende med hensyn til rettigheter til sykehusbehandling når man ankommer Norge for opphold av helsemessige eller private grunner. For eksempel, hvis man bor i Thailand og ikke har medlemsskap i Folketrygden så er det flere faktorer man må tenke på. John Thoresen har foretatt en dypere undersøkelse og vil redegjøre for dette og eventuelle scenarioer på neste treff.

Igjen ble det diskutert rettigheter vedr det å gjenoppta medlemskapet i folketrygden etter å ha meldt seg ut eller blitt utmeldt etter å flyttet til Thailand.

Her verserer det mye rykter om at blir du syk og reiser til Norge så blir du automatisk innmeldt i folketrygden etter dag 1. Flere medlemmer protesterer på dette og her legges det med ett sitat fra ett intervju med Hanne Grøstad, seksjonssjef Helfo utland publisert i tidsskriftet Thailand tidene :

Sitat ” medlemskap i folketrygden er NAV sitt ansvarsområde, men vi vet det er INTENSJONEN med oppholdet som er avgjørende for medlemskapet “

Derfor opplever mange at de fort blir avvist når de reiser hjem til Norge for å få behandling av helsevesenet.

Videre ble det igjen tatt opp rettigheter og hvor mye utflytende nordmenn sparer det norske samfunnet for. Svaret fra foreningen’s sekretær var som følger:

Sabaidee Norway er ingen politisk forening og vi har vært i kontakt med Nav, ambassaden uten nevneverdig respons, uten at det på noen måte betyr at vi har gitt opp videre arbeid/forsøk på å nå frem. Sabaidee Norway er fortsatt en nystartet forening hvor det jobbes på spreng i kulissene. Siden foreningen har som mål å fokusere på hele Thailand foregår det aktivitet flere steder her…

John avsluttet møtet uten ytterligere kommentarer.

For alle som bor i eller besøker Pattaya-området på torsdager, oppfordrer vi dere til å komme og bli bedre kjent med oss. For mer informasjon, kan dere kontakte oss på vår nettside: https://sabaidee-norway.com/ eller via e-post: post@sabaidee-norway.com, samt på vår Facebook-side: https://web.facebook.com/profile.php?id=100091327248179.

Vi ser frem til å møte dere på følgende sted og tid:

Sted: Noy’s Restaurant, Soi 4 på Jomtien i Pattaya
Tid: Torsdager kl. 11.00