Org nr. 932 809 664

SABAIDEE NORWAY – REFERAT I FRA VÅRT SOSIALE TREFF TORSDAG DEN 27 JULI

For å kunne lese dette innholdet du være “registrert betalende medlem” i foreningen Sabaidee-Norway.

Når du er blitt medlem så får du et brukernavn av oss. Klikk på menyvalget “logg inn” i menyen over.

I utgangspunktet så må du selv opprette et passord (hvis du ikke har et i fra før). Det gjør du ved å klikke på “Glemt passordet ditt?” i innloggingsboksen.

Treffet denne gangen trakk til seg 14 entusiastiske deltakere, og både stemningen og humøret var ganske så bra.

Dagens hovedtema var Baan Sabaijai rehabiliteringssenter i That Phanom i Nord-øst Thailand. Oskar Jørgensen og Roar Brøhl Sandberg informerte oss om oppstarten av senteret og den daglige driften i dag. NAV gav sin støtte til prosjektet helt frem til det plutselig ble vedtatt i fra politisk hold at det skulle stenges for alle tilskudd for alle rehabiliterings-institusjoner som lå utenfor EU. Dette kom i stand gjennom norges forpliktelser i EØS avtalen i siste halvdel av 2000-tallet. Avgjørelsen skjedde formelig over natten, og Oskar som drev senteret den gangen, måtte raskt omstrukturere virksomheten for å sikre økonomisk overlevelse. Når slike uforutsette hendelser skjer, er det essensielt å handle hurtig og innføre nødvendige tiltak. For 7 år siden så overtok Roar og hans kone Ony den daglige driften av senteret.

Det ble i tillegg, som naturlig forventet, en presentasjon over hvilket ulike tiltak og prosjekter de driver med der oppe ved Mekongelven i den Nord-østlige delen av Thailand. Gå gjerne inn på deres Webside www.baan-sabaijai.net, der finner dere all informasjonen dere trenger. Vis a vis rehabiliteringssenteret så finner man resorten som de også driver. I skrivende stund er det 7 norske beboere ved Baan Sabaijai, i aldersspennet fra 45 til 85 år. Den med lengst botid har bodd der i 15 år. Vi er fornøyde med at folk stilte spørsmål og Roar og Oskar svarte velvillig på det dem lurte på. Etter deres fremstilling mottok Roar og Oskar en varm respons og applaus for deres informative presentasjon.

Sigurd er blitt 60 år og det merkes, he he… Spøk til side, det ble stilt spørsmål rundt de annonserte “emergency” kortene og det ble en tendens til at noen av de oppmøtte snakket litt forbi hverandre. For å unngå misforståelser så måtte det brytes av og de som lurte på hva som skjer rundt dette fikk beskjed om at kortene kommer når interimstyret finner kvalitetskort som er tilpasset den/de delen(e) av lommeboka hvor folk pleier å oppbevare bankkort, sertifikat og liknende. Det ble også opplyst vedrørene innholdet på kortet at ved siden av kontaktpersonen som er oppgitt sitt telefonnummer, så kan man også ta kontakt med Sabaidee Norway via et sentralt nummer. En 24 timers telefonvakt vil vil bli fordelt på personer i foreningen som er villige til å påta seg et slikt oppdrag. Det kom også inn et forslag om at vi må få ut informasjon på steder der Nordmenn vanker, og dette skal det jobbes med aktivt. Men nå skjer det mye på en gang og Sigurd er snart aktiv 14 timer i døgnet med det som skjer akutt, samt at han prøver så godt det lar seg gjøre å tilfredsstille forespørselen om fremdriften i foreningen. Vi har søkt Vårherre om å innvilge Sigurd 30 timers døgn, men det fikk vi avslag på.

Treffet ble avsluttet klokken 13.00.

Vi er glade for alle som vil være med oss, men vi ser gjerne at flere deltar nå utover sensommeren og høsten. Og hvis ikke dere kan møte opp men lurer på noe så er vi aldri lenger unna enn en telefon eller en epost. Husk at vi er der for dere.

Baan Sabaijai Resort & Rehab sin webside finner dere her: https://baan-sabaijai.net/
Facebook siden til Baan Sabaijai: https://www.facebook.com/baansabaijairesort/
Roar Brøhl Sandberg: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002628043823

Sabaidee Norway sin webside finner dere her: https://sabaidee-norway.com/
Vår Epost: post@sabaidee-norway.com
Vår Facebook side: https://web.facebook.com/profile.php?id=100091327248179
Vår YouTube kanal: https://www.youtube.com/@SabaideeNorway/videos

Skulle du ha mulighet så møter du oss her:
Sted: Noy’s Restaurant, Soi 4 på Jomtien i Pattaya
Tid: Torsdager klokken 11.00

Hjertelig velkommen skal dere være!