Org nr. 932 809 664

REFERAT FRA MEDLEMS -OG ORIENTERINGSMØTET TIL SABAIDEE NORWAY PÅ VALENTINO’S DEN 6 APRIL

For å kunne lese dette innholdet du være “registrert betalende medlem” i foreningen Sabaidee-Norway.

Når du er blitt medlem så får du et brukernavn av oss. Klikk på menyvalget “logg inn” i menyen over.

I utgangspunktet så må du selv opprette et passord (hvis du ikke har et i fra før). Det gjør du ved å klikke på “Glemt passordet ditt?” i innloggingsboksen.

Innledningsvis så opplyste Oskar om at det hadde skjedd mange nye spennende ting siden det forrige møtet. Våre promoterings -og orienteringsplattformer har hatt en meget hyggelig utvikling. I tillegg til vår webside, som stadig får ny oppdatert informasjon, så har vi også fått på plass en ny Facebook side som i første omgang skal fungere som en informasjonsside. Vi har også fått på plass tilgang til et anerkjent Thailand forum som vi ser som et stor mulighet til å vise hva vi selv holder på med. Men det er viktig å understreke at dette forumet, nemlig Norsk Thailand Forum med over 22.700 medlemmer, fremdeles skal fortsette i samme ånd som den alltid har vært. Den skal fremdeles være forum nr. 1 for folk som har Thailand relaterte spørsmål. Vi er nå inne i en runde med å skaffe oss et team med flere administratorer og moderatorer som kan være med og skape en solid plattform med god atmosfære i forumet. Vi kommer med fler opplysninger rundt våre planer med Norsk Thailand Forum utover i den nærmeste fremtid.

Oskar opplyste videre om at vi også hadde fått med oss en kapasitet i Norge når det gjelder advokat med svært god kunnskap om Thailand. I tillegg så har vi også knyttet til oss en thai advokat kapasitet her i Thailand som kan fronte oss som legal advisor. Vi har da 2 sterke kort på hånden som kan yte juridisk bistand eller fronte oss. Dette kommer vi til å informere mer om i nær fremtid.

Videre så opplyste vi om at vi er like rundt hjørnet med hensyn til nye brosjyrer. Den går sannsynligvis i trykken før helgen.

Sigurd opplyste om at vi, til tross for alle oppgavene vi har nå, snart kan få på plass zoom-prosjektet. Dette betyr enkelt forklart at ved hjelp av denne teknologien så kan medlemmer som bor langt unna, enten sitte hjemme eller i et samlelokale, og følge med på våre torsdagsmøter. Samtidig kan de delta i debatten og stille spørsmål og få svar.

Videre så tok vi opp viktige evner som viktigheten av et utvandringsregnskap slik at vi får tallene som det norske helsevesen sparer på hver eneste pensjonist som flytter ut av Norge og utenfor EU, for eksempel land i Asia som Thailand, Filippinene, Kambodsja, Laos, Vietnam etc. Dette emnet har vi diskutert på hvert møte, men nye som kommer til vil gjerne ha litt mer informasjon.

Annet som ble tatt opp var dette med Helfo og medlemmenes synspunkt på hvordan dette fungerer i dag. Blant annet dette med de 10 obligatoriske liggedøgnene som ble tatt bort må vi se om vi kan ta tak i og få forandret tilbake. Ikke lett å få tilbake noe som er tatt bort, men vi kan heller ikke gi oss. Det er tross alt bedre å stå i det enn å kapitulere.

Andre ting som også er tatt bort kan vi heller ikke bare stå og se på, men fortsette å påvirke. Med dette tenker vi på dette med barnetillegget og ektefelletillegget som brått ble tatt bort, men som fikk store konsekvenser for de det gjaldt.

Tilslutt så tar vi med en oversikt over de plattformene vi nå opererer på totalt sett:

Hovedwebside: https://www.sabaidee-khonnorway.no/
Facebook page: https://web.facebook.com/Sabaidee-Norway-113261305055276
Hoved epost-adresse: post@sabaidee-norway.com