Org nr. 932 809 664

Hva står vi for og hvem er vi?

Sabaidee-Norway er en demokratisk frivillig organisasjon for nordmenn med en personlig tilknytning til Thailand. Det å bo i Thailand som nordmann kan være en opplevelse fylt med både spenning og utfordringer. Det kan være vanskelig å navigere gjennom et nytt sett med regler og forskrifter, noe som er helt forskjellig fra det man er vant til hjemmefra.

Vårt formål er å bistå nordmenn som oppholder seg i Thailand, enten de er turister, korttidsboende eller langtidsboende. Vi kan tilby direktehjelp i særskilte situasjoner som krever rask handling. Men først og fremst vil vi være en plattform som gir rådgivning og assistanse på sentrale spørsmål som berører oppholdet.

Sabaidee-Norway er også et sosialt samlingspunkt for nordmenn i “Smilets Land”. Vi har lagt vekt på at websiden vår skal være lett å navigere i, og den gir informasjon om alt fra regler og forskrifter, til spørsmål rundt visum, forsikring, helse, sivil status og mye mer.

Vi ønsker å være en viktig stemme for nordmenn i Thailand. Et av våre sentrale mål er å oppnå nok innflytelse til å kunne påvirke politiske beslutninger i Norge som angår våre medlemmer. Sabaidee-Norway mener at det er viktig å kjempe for bedre rettigheter og avtaler for nordmenn med tilknytning til Thailand.

Med en stadig voksende medlemsbase, ser Sabaidee-Norway frem til en fremtid hvor vi kan utvide våre tjenester og tilbud. Vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring og tilpasning til medlemmenes behov, og vi ønsker å vokse sammen med vårt fellesskap.

I tillegg til å være et informasjons- og støttepunkt, er vi også et fellesskap. Vi organiserer regelmessige sosiale samlinger og arrangementer, noe som gir en mulighet til å møte likesinnede mennesker, dele erfaringer, og knytte livslange vennskap. Vi tror at ved å bygge et sterkt fellesskap, kan vi gjøre opplevelsen av å bo i Thailand enda mer givende.

"Vår identitet er som et komplekst vev av erfaringer, verdier og ambisjoner. Hva vi står for, er ikke bare et spørsmål om selvfølgeligheter, det er en dybdeutforskning av vårt sanne jeg, en reise for å avdekke vårt indre kompass og sette kursen mot en meningsfull fremtid."

Last ned vår brosjyre

Brosjyre-Front-thumb
Forsiden
Innsiden