Org nr. 932 809 664

Nyheter

Det er med beklagelse vi informerer om bortgangen til Arnfinn Vangen, et medlem av Sabaidee Norway, den 3. desember 2023. Selv om ikke alle av oss hadde gleden av å kjenne Arnfinn personlig, anerkjenner vi hans …

Referent: Atle Mellemsæter Det var til sammen 16 deltakere til stede på treffet denne gang. Åpning av treffet: Kjell Leidulf åpnet treffet og ønsket de nye fremmøtte velkommen. Han redegjorde litt om foreningen og oppstarten. Konsulatet …

Referent: Atle Mellemsæter Det var til sammen 19 deltakere til stede på møtet. Vi utførte en vellykket test av Zoom for vårt publikum. Selv om det ikke var mange deltakere via Zoom denne gangen, fikk vi …

Referent(er): Atle Mellemsæter og Kjell Leidulf Sæther Totalt var det 20 deltakere til stede på møtet. Situasjonen rundt konsulatet Et av hovedtemaene som ble diskutert var situasjonen vedrørende konsulatet. Dette har vært et diskusjonstema over en …

Referent: Atle Mellingsæter 15 medlemmer deltok på dagens treff. Oppdatering av Hjemmesiden: Kjell informerte oss om den nylige oppdateringen av hjemmesiden. Han la vekt på viktigheten av å holde seg oppdatert og informerte om at alle …

Kjære medlemmer av Sabaidee Norway, Det var totalt 19 personer som fant veien til vårt første årsmøte + 2 som deltok via Zoom. Vi vil gjerne informere dere om tilgjengeligheten av referatet fra årsmøtet den 26. …

Det var totalt 12 personer som fant veien til dagens treff. Vi vil gjerne minne alle om at det neste treffet blir av praktiske årsaker flyttet til kl. 14.00, en time før årsmøtet som er annonsert …

Referent: Kjell L. Sæther. I dag hadde vi en livlig samling med seksten deltakere hvor samtalen fløt fritt og engasjementet var upåklagelig. Sigurd delte innsikt om hans initiativ angående dokumentinnsamling for visumsøkere, et system som vi …