Org nr. 932 809 664

Kontakt oss

Styret i sabaidee norway

KONTAKT OSS

Sigurd Hoeines

Leder

Øyvind Hoddevik

Nestleder

John Thoresen

Kasserer

Atle Mellingsæter

Sekretær

Ørjan Rangberg

Styremedlem

Oddbjørn Nordhaug

Varamedlem

Ove Forseth

Varamedlem

Komitémedlemmer

Kjell Leidulf Sæther

Leder Valg -og instillingsomiteen

Rolf Gjertsen

Valg -og instillingsomiteen

Dag Gundersen

Webmaster

Valg -og instillingsomiteen