Org nr. 932 809 664

Internt

Zoom link (klikk på linken for å aktivere møtet):

NB! Zoom er ikke aktiv før møteleder har aktivert møtet. Du får beskjed en halvtime før.